Karahanlılar

Karahanlılar Kimdir ?

Karahanlıların kurucusu Bilge Kül Kadir Handır.

Orta Asya’da İslam dinini kabul eden İlk Türk İslam devleti Karahanlılar’dır.

Karahanlıların ilk başkenti Balasagundur. Kaşgar ve Semerkant da başkentlik yapmıştır.

Resmi dili Türkçe olan ilk Türk devletidir.

İlim ve kültür merkezi haline getirilmiş Semerkant, Talas, Fergana, Kaşgar, Buhara gibi şehirlere sahip olmuşlardır.

Devletin başında Han ya da Hakan unvanlı hükümdarlar bulunurdu.

En parlak dönemi Yusuf Kadir Han’dır. Yusuf Kadir Hanın ölümünden sonra taht kavgaları başlamış ve Gazneliler ile yapılan savaşlar devleti yıpratmıştır.

Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacib tarafından yazılmıştır. Anlamı mutluluk veren bilgidir.

Divan-ı Lügat-it Türk: Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır.

Atabetül Hakayık: Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Anlamı hakikatlerin eşiğidir.

Divan-ı Hikmet: Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Divan-ı Hikmet Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneğini teşkil etmektedir.

Karahanlılar 1040 yıllarında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Karahitaylar Doğu tarafını, Harzemşahlar da Batı tarafını ortadan kaldırmıştır.

ilk Türk İslam Devleti – Karahanlılardır

Resmi dili Türkçe olan ilk devlet – Karahanlılardır.

Orta Asyada İslamı kabul eden ilk devlet – Karahanlılardır.

İlk Türk – İslam Devletleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir