Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

Cemiyetler I.Dünya Savaşı sonrasında kurulmuştur. ANADOLUDA KURULAN YARARLI CEMİYETLER Trakya Paşaeli Cemiyeti : Kurulan ilk yararlı cemiyettir. Osmanlı’nın dağılması durumunda

Devam

1.Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar

Antlaşmalar 1.Dünya Savaşı bittikten sonra itilaf devletleri ile yapılmıştır. Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması ve Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmalar

Devam