Osmanlı Devleti Fethettiği Topraklar

Osmanlı Devleti Fethettiği Topraklar

FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ FETİHLERİ

Anadolu Fetihleri – İstanbul , Sinop , Amasra , Konya , Karaman , Trabzon , Doğu Anadolu bölgesi

Balkan Fetihleri – Eflak-Bogdan , Bosna-Hersek , Sırbistan(Belgrat Hariç) ve Arnavutluk

Adalar – Ege Adaları (Limni , Eğriboz , Taşoz , Semadirek , Gökçeada , Midilli ), Yunan Adaları (Kefalonya , Lefkada , Zakintos ) , Kırım

*İstanbul’un Fethi ile Marmara , Kırım’ın Fethi ile Karadeniz , Adaların Fethi ile de Ege Denizi Türk Gölü haline gelmiştir.

2.BEYAZIT DÖNEMİ FETİHLERİ

Kale Fetihleri – Kili ve Akerman Kaleleri alınmış , Lehistan ile komşu olunmuştur.

*Cem Sultan Olayı nedeni ile Yükselme döneminde Duraklama dönemi yaşamıştır.

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ FETİHLERİ

Dulkadiroğulları topraklarını Turnadağ Savaşı ile Osmanlı’ya katmıştır.

→ Koçhisar Muharebesi ile Mardin Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

→ Mercibadık Savaşı ile Antep , Besni ve Halep Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

→ Mısır Seferi ile Memlüklüler ve Osmanlı arasında yapılan Ridaniye Savaşı ile Memlüklülerin topraklarına Osmanlı hakim olmuştur. Mısır Fethedilmiştir.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ FETİHLERİ

→ 1521 – Belgrat’ın Fethi. Macaristan çöküşe geçmiştir.

→ 1522 – Rodos’un Fethi. Rodos’a sığınan Hospitalye Şovalyeleri ile yapılan savaşta Rodos ve yakınındaki adalar Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

→ 1526 – Macar toprakları. Dünyanın en kısa süren savaşı olan Mohoç Savaş sonrasında Macaristan topraklarının büyük bir kısmı alınmıştır.

→ 1533 – Irakeyn Seferi sonucunda Bağdat ve Basra civarı Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

→ 1538 – Preveze Deniz Savaşı sonrasına Akdeniz Türk gölü haline geldi. Barbaros Hayrettin Paşa donanmanın komutanı olmuştur.

→ 1543 – Estergon Kuşatması ile Estergon alındı.

→ 1551- Trablus Kuşatması ile Trablusgarp alındı.

→ 1566 – Kanuninin son seferi olan Zigetvar Seferi ile Zigetvar Kalesi fethedilmiştir.

*Sakız Adası ve Cezayir de Kanuni döneminde fethedilmiştir.

*Viyana’yı kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.

2.SELİM DÖNEMİ FETİHLERİ

Yemen , Aden , Dalmaçya , Tunus ve Kıbrıs Fethedilmiştir.

Kaleler – Bobokça Kalesi , Kahire Kalesi , Kevkeban Kalesi.

*Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişahdır.

3.MURAT DÖNEMİ FETİHLERİ

→ Vadiüs-Seyl Savaşı ile Fas Osmanlı himayesine girmiştir.

Osmanlı Devleti Fethettiği Topraklar
Osmanlı Devleti Fethettiği Topraklar

İnstagram adresimiz için tıklayabilirsiniz. – Tarihbilgi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir