Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Kimdir ? 1.Selim Dönemi

Doğum Tarihi1470-Amasya
Ölüm Tarihi1520-Çorlu
Saltanatı1512-1520
AnnesiGülbahar Hatun
Babası2.Beyazıt
Sonra Gelen1.Süleyman

1.Selim veya diğer adı ile Yavuz Sultan Selim 9.Osmanlı padişahıdır. Osmanlı’nın ilk ve İslam’ın 88. halifesidir. Aynı zamanda ilk Türk-İslam halifesidir. Kısa sürede Osmanlı topraklarını 2.5 kat büyütmüştür. Yavuz Sultan Selim’e ” 8 yılda 80 yıl yaşatan padişah ” denilmiştir.

1.Selim babasını tahttan indirmiş ve kendisi tahta geçmiştir. Osmanlı tarihinde oğlu tarafından tahttan indirilen ilk padişah 2.Beyazıt olmuştur.

1.Selim padişahlık döneminde en önemli ticaret yolları olan İpek Yolu ve Baharat Yolu’nu ele geçirmiş ve doğu ticaret yollarını tamamen ele geçirmiştir.

1.Selim padişah olmadan önce Trabzon’da valilik yapmıştır. Yavuz Sultan Selim Kırım Han’ının kızı ile evlenmiştir ve Kırım Han’ı 1.Selim’e askeri destek sağlamıştır.

Tahta Çıkışı

1.Selim taht için kardeşi Şehzade Ahmet ile taht kavgasına girmiştir. 1.Selim’den önce Şehzade Ahmet hükümdar olmuş fakat yeniçeriler Şehzade Ahmet’in hükümdarlığını tanımamış ve isyan çıkarmışlardır. 1.Selim’in hükümdar olmasını istemeyen devlet adamları diğer kardeş Korkut’u İstanbul’a çağırmışlardır. Fakat yeniçeriler 1.Selim’den başka birisinin hükümdar olmadıklarını söylemişlerdir. Bunun üzerine 2.Beyazıt , 1.Selim’i İstanbul’a çağırmıştır. Saltanatından çekilmek istemeyen 2.Beyazıt oğlu Selim’e başka teklifler sunmuştur fakat Selim kabul etmemiş hükümdar olmak istemiştir. Yeniçerilerin ve bazı devlet adamlarının da 1.Selim’in yanında olduğunu gören 2.Beyazıt tahtı 1.Selim’e bıraktı.

Bozoklu Celal İsyanı , 1.Selim döneminde başlamıştır. Bundan sonra devlete karşı ekonomik , askeri , sosyal ve siyasal nedenlerle çıkacak isyanlara Celali İsyanları denilmiştir. 100 yıl sürecek olan Celali İsyanlarının sonunu Kuyucu Murat Paşa getirmiştir.

Savaşlar 1.Selim Dönemi

1514 – Çaldıran Savaşı = Safevi hükümdarı Şah İsmail ile Osmanlı arasında yapılan savaştır. Savaş Osmanlı zaferi ile sonuçlanmıştır. Savaşın sonucu olarak Anadolu’da Alevi-Sünni çatışmaları başlamış , Doğu Anadolu’nun tamamına yakın toprağı Osmanlı egemenliğine girdi , Safeviler müttefiki olan Memlüklüler ile bağlantısı kesildi.

1516 – Mercibadık Savaşı = Memlüklüler ile Osmanlı arasında yapılan savaştır. Savaş Osmanlı zaferi ile sonuçlanmıştır.

1517 – Ridaniye Savaşı = Memlüklüler ile Osmanlı arasında yapılan savaştır. Savaş Osmanlı zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu zafer ile Memlük Devleti yıkılmış toprakları Osmanlı egemenliğine girmiştir. Osmanlı Mısır’a egemen olmuş ve halifelik Osmanlı’ya geçmiştir. Mısır’da bulunan kutsal emanetler Osmanlı’ya geçmiştir. Osmanlı Doğu Akdeniz ve Baharat Yolu’nun hakimi olmuş , Kızıldeniz ve Hint Okyanusuna açılmıştır.

*Mısır Seferinin Sonuçları:

-Kızıldeniz Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

-Memlüklere son verilerek toprakları Osmanlı Devletine geçmiştir.

-Ridaniye Savaşı ile Halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. İlk halife Yavuz Sultan Selimdir.

-Kutsal emanetler Topkapı Sarayı’na geçmiştir.

-Baharat Yolu kontrolü sağlanmıştır.

-İslam Dünyasının lideriği ele geçirilmiştir.

-Tarihin en yüksek Osmanlı hazinesi bu dönemde sağlanmıştır.

-”Hadimul Haremeyn-i Şerif” ünvanını almıştır.

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi için buraya tıklayabilirsiniz.

İnstagram adresimiz için tıklayabilirsiniz. – Tarihbilgi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir